Vacature: Projectmedewerker Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) voor Eerstelijnszone Pajottenland & Dilbeek

Functieomschrijving
De functie bestaat uit een gecombineerde opdracht: enerzijds de coördinatie van het Geïntegreerd Breed Onthaal binnen de Eerstelijnszone Pajottenland, anderzijds de implementatie van het GBO in de Welzijnspunten van Dilbeek en het trekken van een aantal ondersteunende projecten gelinkt aan de Welzijnspunten.

Opdracht voor ELZ Pajottenland
In het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit ‘het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal’, werd bij de Vlaamse overheid een project ingediend door de Eerstelijnszone Pajottenland.

Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal 3 kernactoren: het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doestellingen: het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming.

De lokale besturen Dilbeek, Ternat, Roosdaal, Lennik, Gooik, Herne, Galmaarden en Bever vormen samen de eerstelijnszone Pajottenland en willen vanuit deze regio samen het Geïntegreerd Breed Onthaal uitbouwen. De eerstelijnszones hebben als belangrijkste doel een betere samenwerking tussen gezondheids- en welzijnssector. Het GBO past perfect onder deze doelstelling.

Het project GBO omvat 2 grote doelstellingen:

  • Binnen de gemeenten van de eerstelijnszone Pajottenland wordt, met de kernpartners, een sterk onthaal georganiseerd dat duidelijk en herkenbaar is, en waarbij de toegankelijkheid voor de burger (en doorverwijzers) naar de lokale sociale hulp- en dienstverlening verhoogd wordt.
  • Het GBO gebruiken als hefboom om burgers beter te informeren, door te verwijzen en te ondersteunen bij het realiseren van hun grondrechten en onderbescherming tegen te gaan.
 
Concrete opdrachten voor de projectmedewerker GBO voor de ELZ Pajottenland:
  • Coördineren, opvolgen en ondersteunen van het project (acties en doelstellingen).
  • Informatie vergaren ter voorbereiding van de uitvoering van acties en doelstellingen.
  • Op zoek gaan naar goede praktijken die een meerwaarde kunnen bieden voor het project
  • Uitbouwen van een netwerk en opvolgen van overkoepelende vergaderingen/uitwisselingsmomenten met andere GBO-projecten.
  • Afstemmen en afspraken maken rond samenwerking met de verschillende partners (vb. in kader van vlotte doorverwijzing tussen partners GBO,…).
  • Stimuleren, motiveren en ondersteunen van partners in hun opdrachten in het kader van GBO.
  • Voorbereiden en leiden van stuurgroep en forum.
  • Uitzoeken wat geschikte communicatiemiddelen zijn om nuttige informatie uit te wisselen voor  basiswerkers in kader van GBO en stappen ondernemen om deze te installeren.
 
Ontdek alle informatie: de opdracht, het profiel, de voorwaarden, het aanbod en het sollicitatieformulier op de website van de gemeente Dilbeek.

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]