Vaststelling van verwaarlozing van grafpercelen op de begraafplaatsen

Vaststelling van verwaarlozing van grafpercelen op de begraafplaatsen van Galmaarden, Herhout, Tollembeek en Vollezele.

Op 9 oktober 2019 stelde het college van burgemeester en schepenen vast dat de er bepaalde grafmonumenten, gelegen op de begraafplaatsen van Galmaarden, Herhout, Tollembeek en Vollezele, als 'verwaarloosd' kunnen worden beschouwd. Deze vaststelling gebeurde in uitvoering van artikel 10 van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004.

We begrijpen dat de term 'verwaarlozing' in sommige gevallen zwaar overkomt, maar hanteren die vanuit de regelgeving die ons wordt opgelegd.
Zo wordt met verwaarlozing ook bedoeld: een losgekomen plaat van de grafzerk, het niet bijhouden of niet-reglementair plaatsen van ornamenten, bloemen, planten of struiken. 
Duidelijkere vormen van verwaarlozing zijn: totaal gebrek aan onderhoud, een graf dat doorlopend onzindelijk is of door plantengroei wordt overwoekerd, de vervallen staat van een graf, tot zelfs instorting of bouwvalligheid. 
We willen samen met onze inwoners werk maken van een mooie, veilige en duurzame begraafplaats. Daarom maken we van de periode van Allerheiligen en Allerzielen gebruik om de nabestaanden te vragen om de zorg voor de aangeduide graven op te nemen. Deze mensen krijgen daar ook ruim de tijd voor.

Indien er echter vóór 15 november 2020 geen of onvoldoende herstellingen of onderhoud aan het graf zijn uitgevoerd, kan aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgesteld om: 
  • indien het om een concessie gaat, de concessie te beëindigen en de grafmonumenten en/of de stoffelijke overschotten te verwijderen. 
  • indien het over een niet-geconcedeerd graf gaat, het graf en/of de stoffelijke overschotten te verwijderen.
Vooraleer tot de herstelling van het grafmonument over te gaan, is het aangewezen contact op te nemen met het gemeentebestuur, om de juiste aard van de verwaarlozing te vernemen. Hierdoor vermijd je ook ongerustheid of onnodige werken. We willen tegelijkertijd die mensen die de zorg op zich hebben genomen vragen om het gemeentebestuur daarvan in te lichten. Na herstelling en controle wordt dit bericht verwijderd door de gemeentediensten.
 
Meer informatie:
dienst burgerzaken
bevolking@galmaarden.be of telefonisch 054 89 04 15


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]