Verwijdering van grafzerken en gedenktekens begraafplaats Vollezele

De gemeenteraad besliste op 30 december 2019 om op de begraafplaats Vollezele, een perk grafzerken en de gedenktekens te verwijderen van de graven waarvan de grafrust is verstreken. 

Het gaat over de ontruiming van de grafzerken en de gedenktekens van de graven op het park I en II die op bijhorend plan zijn genummerd van A1 tot A25 (1962-1974), B1 tot B33 (1964-1966), C1 tot C33 (1966-1977), G1 tot G33 (1975-1976), H1 tot H33 (1975-1978), I1 tot I33 (1978-1980), J1 tot J33 (1980-1983), K1 tot K34 (1983-1986).

Deze beslissing werd genomen omdat de grafrust voor deze graven geruime tijd is verstreken en met het oog op een duurzame inrichting van de begraafplaats.

De grafzerken en de gedenktekens mogen door de nabestaanden worden verwijderd gedurende de periode van 15 september 2020 tot uiterlijk 15 november 2021. In afwijking op artikel 38 van het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen mogen particulieren ook op zaterdag deze werkzaamheden uitvoeren. Deze afwijking geldt niet voor aannemers. Na deze termijn zullen de nog aanwezige grafzerken en gedenktekens ambtshalve door de gemeentelijke diensten worden verwijderd.

Meer informatie over deze beslissing krijg je, na afspraak, bij de dienst burgerzaken, Marktplein 17 te 1570 Galmaarden. Daarnaast kan je ook contact opnemen via telefoon 054 89 04 15 of e-mail: bevolking@galmaarden.be.


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]