Vooraf een wilsverklaring opstellen

De dood. Een onderwerp dat we vaak vermijden, maar dat in de periode van Allerheiligen en Allerzielen toch ter sprake komt. Heb jij al stilgestaan bij je eigen levenseinde? Wens je gecremeerd te worden? Of wil je bijvoorbeeld dat je organen na je overlijden getransplanteerd worden of sta je je lichaam af aan de wetenschap? 
Het is belangrijk om de tijd te nemen om over je levenseinde na te denken en eventueel een wilsverklaring vast te leggen. Als je vooraf zo’n verklaring aflegt, moeten artsen en zorgverleners rekening houden met je vraag. Dat is een geruststelling voor jezelf -voor het geval je je niet meer zelf kan uitdrukken- maar ook voor je omgeving. Die komt bij of na je overlijden niet met moeilijke emotionele vragen te zitten over bijvoorbeeld orgaandonatie.

Waarvoor kan je vooraf een wilsverklaring opstellen?
 
1.  Negatieve wilsverklaring
Iedere patiënt heeft het recht om een bepaalde medische handeling of onderzoek te weigeren. Met een negatieve wilsverklaring kan je bepalen wat je niet meer wilt ondergaan, wanneer je dit zelf niet meer kunt vertellen (bijv. door dementie of een coma). Het kan gaan om het weigeren van reanimatie, bestraling, kunstmatige beademing, enzovoort. Deze wilsverklaring blijft onbeperkt geldig, tenzij je ze herroept. De inhoud van de negatieve wilsverklaring is wettelijk afdwingbaar. Met andere woorden: artsen moeten hiermee rekening houden.
Hoe? Op de website van LEIF (LevensEinde InformatieForum) vind je een modeldocument van de negatieve wilsverklaring. Je kan LEIF ook contacteren om een gedrukte versie per post aan te vragen. Je bewaart de negatieve wilsverklaring zelf en je geeft één exemplaar aan jouw vertrouwenspersoon en aan jouw behandelende (huis)arts voor in jouw patiëntendossier
 
2.  Wilsverklaring euthanasie
Deze verklaring stel je op als je euthanasie wil. Euthanasie kan enkel als je onomkeerbaar het bewustzijn verliest en dus niet bij andere vormen van wilsonbekwaamheid, zoals dementie.
Hoe? Vanaf 1 september 2008 kan wie dat wil een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren op de dienst burgerzaken. Wie zijn/haar wilsverklaring wil laten registreren, kan daarvoor een passend formulier verkrijgen bij de dienst bevolking. Artsen kunnen dan een databank met deze verklaringen raadplegen en dien jouw wilsverklaring te respecteren.
Let op: De wilsverklaring is slechts 5 jaar geldig vanaf de datum van de verklaring. De indiener moet er zelf over waken dat hij na 5 jaar zijn verklaring herbevestigd.

3.  Wilsbeschikking teraardebestelling
Met deze verklaring kan je kiezen of je stoffelijk overschot wordt begraven of gecremeerd. Ook de bestemming van de as en het ritueel van de uitvaartplechtigheid kan je bepalen. De specifieke wensen van de overledene moeten gerespecteerd worden.
Hoe? 
  • De overledene heeft zijn/haar wens mondeling kenbaar gemaakt;
  • de overledene heeft een testament nagelaten;
  • de overledene heeft in het bevolkingsregister laten registreren of hij/zij al dan niet voor crematie kiest. De dienst burgerzaken gaat bij een overlijden na of er een wilsbeschikking inzake teraardebestelling bestaat.
    • Je komt hiervoor naar de dienst burgerzaken om de wilsverklaring te ondertekenen. Je hoeft vooraf geen documenten in te vullen.

4.  Verklaring voor orgaandonatie
Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als je sterft door hart- of hersenfalen, dan kunnen jouw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor. Een orgaandonor is niet bestemd voor de wetenschap. De weggehaalde organen en weefsels dienen enkel voor transplantaties bij mensen die daarop wachten. Na de ingreep wordt het lichaam zo snel mogelijk voor de familie opgebaard. Iedereen is donor, maar bij je overlijden kan je familie weigeren dat er organen worden weggenomen. Als je een verklaring laat registreren, wordt er geen goedkeuring gevraagd aan de nabestaanden.
Hoe? Je komt naar de dienst burgerzaken om de wilsverklaring te ondertekenen. Je hoeft vooraf niets in te vullen.

5.  Lichaamsschenking aan de wetenschap
Als je je lichaam afstaat aan de wetenschap, dan stel je het integraal ter beschikking aan de geneeskunde voor de wetenschappelijke doeleinde of voor opleiding (dissecties door studenten geneeskunde, wetenschappelijk onderzoek,…). 
Hoe? Je dient hiervoor contact op te nemen met een medische faculteit naar keuze.
Deze informeert je over de te ondernemen stappen en voorziet je van een document (testament) als voorbeeld, om te kunnen overgaan tot de schenking van het lichaam aan de wetenschap.
Dit testament dient handgeschreven, gedateerd en ondertekend te worden door de schenker. Het houdt ook de modaliteiten in over wat er achteraf met het lichaam dient te gebeuren: indien je wensen hebt inzake religieuze dienst of crematie, moeten deze eveneens op het testament kenbaar gemaakt worden. Deze specifieke wensen moeten gerespecteerd worden.


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]