Omgevingsvergunning Vollezelestraat 20

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunning voor het slopen van een deel van de woning en bijgebouwen.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Laatst aangepast op: 20-03-2024 om 12:20