Omgevingsvergunningen

Omschrijving
De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Wie wil bouwen of verbouwen moet in de meeste gevallen beschikken over een bouwvergunning omgevingsvergunning. In sommige gevallen kan je zonder vergunning aan de slag.In bepaalde gevallen zijn er werken ten onrechte zonder vergunning uitgevoerd of niet volgens de verleende vergunning. In dit geval dient een regularisatie aangevraagd te worden. De dossiersamenstelling en procedure zijn dezelfde als voor nieuwbouw.

Werkwijze
Het algemeen principe is het digitaal aanvragen van een vergunning via het Omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be). Het Omgevingsloket is een digitale toepassing van de Vlaamse overheid waar je een aanvraag digitaal kan samenstellen, indienen en opvolgen.  Een analoog dossier, dat enkel kan ingediend worden door een burger, moet bijgevolg gedigitaliseerd worden door de omgevingsambtenaar. Om dat extra werk tot een minimum te beperken, moedigt de Vlaamse overheid de burger ertoe aan om de snelinvoer te gebruiken, een vereenvoudigde versie van het Omgevingsloket waar hij eenvoudige handelingen op en rond een gebouw kan ingeven.
Voor vragen kan je terecht op het gemeentehuis, dienst stedenbouw, Marktplein 17, 1570 Galmaarden of online bij de Vlaamse overheid: www.omgevingsloketvlaanderen.be.   
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]