Openbare laadpalen

De afgelopen jaren heeft de Vlaamse overheid verschillende stappen gezet in de vergroening en de elektrificatie van het wagenpark. De uitrol van publieke laadinfrastructuur op het openbare domein is hiervan een onderdeel, waarbij de lokale besturen belangrijke partners zijn. In kader van dit project, plaatst het lokaal bestuur van Galmaarden 13 extra laadpalen voor elektrische voertuigen waarvan er ondertussen al 8 in gebruik zijn. Dit alles in samenwerking met TotalEnergies en MOW. Deze uitbreiding van het laadnetwerk is een belangrijke stap in de ondersteuning van duurzame mobiliteit en draagt bij aan de inspanningen om de CO² -uitstoot te verminderen.


Op deze plaatsen kan je momenteel al gebruik maken van laadpalen:

 • Oudstrijdersplein, aan het Museum van het Belgisch trekpaard
 • Oudstrijdersplein, aan de ingang van de kerk
 • Vollezelestraat, op de parking van het sportcomplex SKO
 • Hernestraat, op de parking aan het Urbanusbeeld (waarbij 1 van de 2 parkeerplaatsen werd voorzien voor mindervaliden)
 • Marktplein, op de parking aan het Sociaal Huis
 • Station Galmaarden, aan de kant van het kaatsplein

Aan de laadpalen zijn twee parkeervakken voorbehouden. Alleen elektrische auto's mogen parkeren op die parkeerplaatsen. Liefst enkel tijdens het laden. De palen zijn openbaar, maar niet gratis. Je betaalt de stroom met een laadpas of met jouw betaalkaart. Die pas kan je gebruiken aan alle laadpalen van alle leveranciers.


Andere locaties zullen binnenkort eveneens worden geplaatst en in dienst gesteld of mee worden opgenomen in de uitvoering van een project wanneer dat op die locatie van toepassing is.

De verschillende, nog uit te voeren locaties zijn:

 • Plaats 10 te Tollembeek
 • Op de stationsparking van Tollembeek
 • Op de parking bovenaan de Bosberg
 • Op de Kammeersweg aan de kerk
 • Op de parking van het sportcomplex te Galmaarden


Wanneer je wenst te weten of de laadpaal ook effectief in gebruik is, kies je via deze link https://map.be-mo.io/ de plaats waar je wenst te laden. Wanneer het bolletje bij het icoon van de betreffende laadpaal groen kleurt, is de laadpaal in gebruik.


Meer info

Meer info over TotalEnergies vind je op https://evcharge.totalenergies.com/nl/faq

Laatst aangepast op: 28-02-2024 om 10:07