Opmaak bermbeheerplan van start

Gepubliceerd op woensdag 26 april 2023 om 15.15 uur
Bermen vormen voor dieren en planten een habitat of een corridor in het landschap. Met een bermbeheerplan wordt er voor een optimaal beheer van deze wegbermen gezorgd en wordt de biodiversiteit in Galmaarden verhoogd.

Door de bermen op het juiste ogenblik te maaien wordt immers gewacht totdat de bloemen hun zaadjes verspreid hebben zodat ze zich optimaal kunnen voortplanten. Zo krijg je op termijn mooiere, diverse en waardevollere bermen. 

Om een goed bermbeheerplan op te stellen zal er een soorteninventaris gebeuren. Om deze inventarisatie te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat er nog niet gemaaid is. Hierdoor zullen alle bermen in Galmaarden pas begin juni gemaaid worden en niet in mei.
Enkel in geval de veiligheid niet kan worden gegarandeerd zal plaatselijk en zeer beperkt een veiligheidsstrook worden gemaaid (bv aan gevaarlijk kruispunt of bocht) alsook in het kader van het ruimen van bepaalde baangrachten waar voorafgaandelijk moet worden gemaaid.
Ondervind je in dat opzicht een hinderlijke of gevaarlijke situatie? Meld dit dan via het meldpunt en dan zoeken we samen naar een oplossing. 

Meer info

Heb je vragen over het project? Stuur een mailtje naar milieu@haviland.be en zij helpen jou graag verder.