Groenbemesting

 
De subsidie voor groenbemesting bedraagt 13 euro per ha per jaar met een maximum van 15 ha per bedrijf.

Voorwaarden

 • voor landbouwers met bedrijfszetel te Galmaarden
 • op gronden gelegen op het grondgebied van de gemeente Galmaarden
 • onder groenbemester wordt o.a. verstaan:
  • graszaad
  • wikken
  • gele mosterd
  • snijrogge
  • bladrammenas
  • klaver
  • grassen onder dekvrucht of gezaaid in stapel
 • uitgesloten: rapen en braakgronden die gesubsidieerd worden
 • de aanvraag dien je in bij het gemeentebestuur, dienst milieu, Marktplein 17 te 1570 Galmaarden met als bijlage:
  • een inventaris van de percelen met hun respectievelijke oppervlakten waarvoor de premie voor groenbemesting aangevraagd wordt 
  • een geografische kaart op schaal 1/10.000 met duidelijke nummering en omlijning van de percelen
 • bij vaststelling van misbruiken wordt de betrokkene de tegemoetkoming voor een periode van minimum vijf jaar ontzegd

Contact

Voor bijkomende inlichtingen kan je je wenden tot de milieudienst:
054 59 61 80
e-mail: milieudienst@galmaarden.be
 
Het aanvraagformulier kun je hier terugvinden. 
 
 
Het premiereglement "groenbemesting" en de "aanpassing" vind je hier.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]