Gemeenteraad

In Galmaarden bestaat de gemeenteraad uit 19 gemeenteraadsleden:
de burgemeester
4 schepenen
14 raadsleden

De gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.
De raad stuurt het gemeentelijk beleid op de hoofdlijnen en keurt zo onder meer het gemeentelijk meerjarenplan, de budgetten en de jaarrekeningen, belastingen, retributies en (politie)reglementen goed.
 
Alle zittingen zijn openbaar. Alleen beraadslagingen over individuele personen gebeuren in besloten zitting.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]