Subsidies aan particulieren


Projecten met betrekking tot jeugd

Wie kan er een beroep op doen?
  • een samenwerkingsverband tussen verenigingen, waarvan minstens één vereniging met hun werking in Galmaarden
  • een groep van minstens 3 jongeren, waarvan minstens één jongere gevestigd is in Galmaarden
  • een samenwerkingsverband tussen de jeugdraad van Galmaarden en minstens één vereniging met hun werking in Galmaarden
 
Hoe vraag je ze aan?
De aanvragen moeten ingediend worden ten laatste op 15 oktober voorafgaand aan het jaar waarin het project zal plaatsvinden.
 
Wat houdt de subsidie in?
Een projectsubsidie kan worden verleend aan een activiteit, georganiseerd door jeugdwerkinitiatieven of particuliere jongeren, die een kwalitatieve meerwaarde betekent voor de vereniging en/of de inwoners van Galmaarden. Het bedrag voor de projectsubsidie wordt per kalenderjaar over de goedgekeurde projecten verdeeld, met een maximum van 300 euro per goedgekeurd project.
  

Subsidie voor kadervorming

Wie kan er beroep op doen?
  • je bent minimum 16 jaar
  • je woont in Galmaarden of bent actief lid van een erkend Galmaards jeugdwerkinitiatief
  • de door jou gevolgde cursus wordt erkend door de afdeling jeugd van de Vlaamse overheid
Hoe vraag je ze aan?
Je brengt het originele attest van de door jou gevolgde cursus en een kopie van het betalingsbewijs naar de jeugddienst. De tussenkomst wordt vastgesteld op de kostprijs met een maximum van 125 euro per kalenderjaar.

Wat houdt de subsidie in?
Een subsidie voor kadervorming kan verleend worden aan jongeren die een cursus volgen in verband met het jeugdwerk en dat erkend is door de afdeling jeugd van de Vlaamse overheid. Het attest breng je binnen op de jeugddienst en per jaar kan je een toelage van maximum 125 euro verkrijgen. Je kan dus meerdere attesten per jaar binnenbrengen, tot wanneer de maximumtoelage bereikt is.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]