Pajottenland 2.0: een land om online lief te hebben

Wie googelt die vindt… informatie op Wikipedia!
Pajottenland 2.0 wil inzetten op het duurzaam en open ontsluiten van het unieke en waardevolle karakter van de regio door gebruik te maken van open-data platformen en tools én door te werken aan een mediawijze on- en offline gemeenschap.

Voor dit project werkt ZENDER samen met de gemeentebesturen en -ambtenaren van het Pajottenland, Wikimedia België, Avansa, en meemoo. Het project is gestart in januari en heeft een looptijd van twee jaar.
Via de ontwikkeling van een handreiking, workshops, QR-codes… willen we de drempels verlagen om gebruik te maken van Wikipedia. Zo zorgen we ervoor dat meer informatie -ook internationaal- beschikbaar wordt. Maar daar stopt het niet. Tijdens het project zal er ook een widget worden ontwikkelt die ervoor zal zorgen dat je informatie vanuit Wikipedia makkelijk kan tonen op je eigen website. Door in te zetten op hergebruik van de gepubliceerde informatie, zorgen we dat de geleverde inspanningen maximaal renderen. De grote meerwaarde hiervan is de beperkte kost ten opzichte van gecureerde content en de ontwikkeling van aparte websites. Zo dragen we bij aan de economische ontwikkeling van de streek (o.a. toerisme), borgen we actief de unieke elementen van de regio, zorgen we voor kennisoverdracht, zetten we in op de mediawijsheid van onze inwoners.

Dat gebruik maken van Wikipedia loont, bewees ZENDER reeds eerder in 2022. Zo werd hun project 'Iedereen Wiki' geselecteerd als innovatief voorbeeldproject in het kader van cultuur in tijden van corona. Met 'Pajottenland 2.0' gaan ze nog een stapje verder in het voor iedereen vrij toegankelijk maken van informatie over de streek.

Dit project komt tot stand via LEADER-middelen.

Laatst aangepast op: 03-01-2023 om 13:50