Pasfoto's in het gemeentehuis

Gepubliceerd op vrijdag 20 oktober 2023 om 11.38 uur
In het kader van de strijd tegen de identiteitsfraude heeft de FOD Buitenlandse Zaken fotoapparatuur ter beschikking gesteld van het lokaal bestuur.

Digitale foto voor de identiteitskaart, kids-id, reispas, vreemdelingenkaart

In het kader van de strijd tegen de identiteitsfraude heeft de FOD Buitenlandse Zaken fotoapparatuur ter beschikking gesteld van het lokaal bestuur. Dit laat ons toe om de foto van de burger ter plaatse aan het loket te nemen. Deze dienst is gratis. Op hetzelfde moment registreren we ook de handtekening en vingerafdrukken.

De strijd tegen de identiteitsfraude noodzaakt gemeenten om zelf de foto’s te nemen. Foto’s kunnen immers gemanipuleerd worden voorgelegd door mensen met slechte voornemens. Meer en meer wordt ook melding gemaakt van bv. look-a-like-fraude, waarbij steeds ingenieuzer tewerk wordt gegaan. Een bijkomend voordeel is dat discussies aan het loket over de geldigheid en/of ouderdom van de foto tot het verleden behoren.

Je hoeft dus geen foto meer mee te brengen voor de aanvraag van een identiteitskaart, reispas, vreemdelingenkaart,…

Opgelet!

Voor een foto op het rijbewijs kan het apparatuur momenteel nog niet gebruikt worden. Hierbij dringen we er op aan om een recente pasfoto mee te brengen die voldoet aan de vereisten opgelegd door de hogere overheid.