Plan-MER : Goedkeuring Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start vanaf 2023. De Vlaamse invulling hiervan is vastgelegd in het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027. De Europese Commissie keurde op 5 december 2022 officieel het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 goed. Vervolgens hechtte de Vlaamse Regering op 17 maart 2023 haar goedkeuring aan het plan, zoals finaal goedgekeurd door de Europese Commissie.

De opmaak van dit Vlaams GLB-plan werd begeleid door een milieu-effectenrapportage (MER), met daarbij ook een passende beoordeling.

Documenten kunnen geraadpleegd worden via de website van het departement Landbouw en Visserij.

Meer info

Meer informatie over de MER-procedure is te vinden op: Milieueffectrapportage | Departement Omgeving - Vlaamse overheid (vlaanderen.be)

Laatst aangepast op: 21-04-2023 om 11:06