Pleegzorggemeente

Pleegzorg is een hulpvorm voor kinderen en jongeren, en voor volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek ('pleeggasten'), die om verschillende redenen tijdelijk niet thuis kunnen of mogen wonen.
Pleeggezinnen bieden gedurende die tijd opvang en zorg aan pleegkinderen of -gasten. Ze doen dat vrijwillig, maar met de steun van een dienst voor pleegzorg. Pleegzorg kan duren tot het pleegkind of de pleeggast weer naar huis kan of zelfstandig kan gaan wonen.

Verschillende vormen

Pleegzorg bestaat in verschillende vormen. Sommige kinderen of volwassenen worden opgevangen door iemand die ze op voorhand al kenden: een broer, zus, tante of juf op school. Dat noemen we netwerkpleegzorg. Anderen kenden hun pleegzorgers op voorhand nog niet. Dat noemen we bestandspleegzorg.

Sommige pleegkinderen of pleeggasten wonen heel kort bij hun pleegouders. Anderen blijven dan weer voor lange tijd.

Sinds 2024 zijn we in Galmaarden ook een pleegzorggemeente. Met dit engagement willen we pleegzorg meer in de kijker plaatsen.
Met dit label tonen we aan dat we pleegzorg genegen zijn en dat hen actief willen ondersteunen.
We willen oog hebben voor de pleegzorggezinnen die reeds actief zijn in onze gemeente, maar ook bekendheid creƫren zodat er nog meer mensen dit engagement willen aangaan.

Meer info

Meer informatie rond pleegzorg kan je steeds terugvinden op https://www.pleegzorg.be/

Laatst aangepast op: 10-04-2024 om 12:07