Politiebesluit verkiezingen van 9 juni 2024

Lees hieronder het politiebesluit over de campagne voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen op zondag 9 juni 2024.