Premies en subsidies socioculturele verenigingen

Het lokaal bestuur wil de cultuurparticipatie in Galmaarden stimuleren, onder andere door het toekennen van subsidies.
Hieronder vind je een beknopt overzicht van de gehanteerde gemeentelijke subsidies voor de socio-culturele verenigingen.

Basis- en werkingssubsidie voor socioculturele verenigingen

Wie kan er een beroep op doen?

Alle erkende socioculturele verenigingen van Galmaarden.

Hoe vraag je ze aan?

De aanvragen moeten ingediend worden ten laatste op de laatste werkdag van september tijdens de openingsuren door middel van een werkingsverslag, dat betrekking heeft op het voorbije werkjaar (een werkjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus).

Wat houdt de subsidie in?

De subsidies worden verdeeld aan de hand van een puntensysteem, waarbij elke activiteit een aantal punten krijgt volgens haar aard. De waarde van een punt is gelijk aan het krediet ingeschreven in de begroting, gedeeld door de som van de behaalde punten van alle verenigingen, die een dossier voor werkingssubsidies hebben ingediend.

Cultuurprojecten

Wie kan er een beroep op doen?

  • een samenwerkingsverband tussen verenigingen, waarvan minstens één vereniging met hun werking in Galmaarden
  • een samenwerkingsverband tussen de cultuurraad van Galmaarden en minstens één vereniging met hun werking in Galmaarden

Hoe vraag je ze aan?

De aanvragen moeten ingediend worden ten laatste op 15 oktober voorafgaand aan het jaar waarin het project zal plaatsvinden.

Wat houdt de subsidie in?

Een projectsubsidie kan worden verleend aan een culturele activiteit, die een kwalitatieve meerwaarde betekent voor de vereniging en/of de inwoners van Galmaarden.

Het bedrag voor de projectsubsidie wordt per kalenderjaar over de goedgekeurde projecten verdeeld, met een maximum van 500 euro per goedgekeurd project.

Laatst aangepast op: 25-09-2023 om 11:28