Voorschot op een sociale uitkering

Inhoud

Als de uitbetaling van uw sociale zekerheidsuitkering of uw loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW u een voorschot geven.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag. Zijn er problemen met het in orde brengen van uw sociale uitkering of uitbetaling van de bedragen, dan kan het OCMW u helpen. Een maatschappelijk werker doet, in sommige gevallen, een sociaal onderzoek. Eventueel kan het OCMW beslissen tot het uitbetalen van een voorschot.

Die voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Voorwaarden

U ervaart problemen met het indienen van een aanvraag of de uitbetaling van een sociale uitkering.

Een maatschappelijk werker zal nagaan of u recht hebt op deze voorschotten.

Procedure

- U neemt contact op met het OCMW en geeft aan dat u problemen heeft met het dossier of met de uitbetaling van een sociale uitkering.

- Een maatschappelijke werker zal een gesprek met u hebben om precies te weten wat uw vraag is.

- De maatschappelijk werker zal uw dossier nader bestuderen en de mogelijkheden bekijken.

- De hulpverlening kan eruit bestaan dat de maatschappelijk werker u helpt om uw dossier in orde te krijgen. Indien u onvoldoende middelen heeft, kan het OCMW beslissen om u een voorschot op deze sociale uitkering te betalen.

Wat meebrengen

Bij het eerste contact met het OCMW brengt u best volgende zaken mee:

- Identiteitskaart

- Eventueel het dossier of de aanvraag die u ingediend heeft. Indien u dit heeft, brengt u ook de brieven/mails mee waarin staat waardoor het dossier niet in orde geraakt en/of de uitbetaling (nog) niet kan gebeuren.

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog bijkomende zaken vraagt.

Laatst aangepast op: 15-02-2024 om 10:29