Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

Inhoud

Het OCMW organiseert lokale opvanginitiatieven (LOI) voor verzoekers om internationale bescherming. LOI's zijn gemeubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen, zodat de verzoeker zelf kan instaan voor de dagelijkse basisbehoeften. Het OCMW geeft ook sociale en medische begeleiding.

Voorwaarden

Enkel verzoekers om internationale bescherming (verzoekers) waarvan de procedure nog niet ontvankelijk is verklaard en die rechtstreeks door de federale overheid geplaatst worden, kunnen in een LOI verblijven. En alleen in een LOI van het OCMW waaraan ze worden toegewezen.

Procedure

In principe verblijft u als verzoeker gedurende de eerste vier maanden in een collectieve opvangstructuur (bijvoorbeeld een opvangcentrum). Daarna kunt u doorstromen naar een individuele opvangstructuur (een particuliere woning). U bent echter niet verplicht om in een opvangstructuur te verblijven.

Als verzoeker kunt u zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald.

Als de procedure afgelopen is, dan moet u de woning van het LOI verlaten, ongeacht of u in België mag blijven dan wel het land moet verlaten.

LOI in Galmaarden

Het Sociaal Huis vangt in twee LOI's (Lokaal Opvanginitiatief) te Tollembeek kandidaat politieke vluchtelingen op tot er een uitspraak is over hun asielaanvraag. De opvangmogelijkheden zijn op heden voorzien voor twee alleenstaanden en een gezin. 
De vluchtelingen in het LOI krijgen alleen materiële hulp.

Laatst aangepast op: 25-07-2023 om 22:33