Gratis energiescan

Inhoud

Via een energiescan komt u te weten hoe u thuis energie kunt besparen. Een energie-expert komt bij u thuis en geeft tips over uw verwarming, verlichting en huishoudtoestellen. Waar mogelijk voert de uitvoerder kleine energiebesparende maatregelen uit. U kunt hulp krijgen met vragen over uw energiefactuur.

  Voorwaarden

  U kunt een gratis energiescan aanvragen als:

  • u een ‘beschermde afnemer’ bent (iemand die recht heeft op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit);
  • er een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend;
  • u een actieve budgetmeter hebt voor gas en/of elektriciteit;
  • u voldoet aan de voorwaarden voor een verwarmingstoelage;
  • u huurt bij een woonmaatschappij;
  • u huurt, en in 2024 maximaal 622,44 euro huur per maand betaalt
   of in bepaalde steden en gemeenten maximaal 672,44 euro per maand betaalt;
  • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van u en de persoon waarmee u wettelijk of feitelijk samenwoont is niet hoger is dan 37.140 euro. Per persoon ten laste mag het inkomen 1.940 euro hoger liggen (bedragen 2024).
   • er wordt gekeken naar het inkomen tot 3 jaar terug.
   • dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

  Als u niet tot deze categorieën behoort, kunt u een gratis energiescan aanvragen:

  • op basis van een inschatting van het OCMW.

  Als u niet onder één van deze categorieën valt, kunt u bij sommige energiescanbedrijven een energiescan tegen betaling aanvragen.

  Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of akkoord van de eigenaar of huurder.

  Nieuwe voorwaarden vanaf oktober 2024

  U kunt een gratis energiescan aanvragen als uw gezamenlijk belastbaar inkomen lager is dan:

  • 28.190 euro voor een alleenstaande;
  • 42.290 euro voor een alleenstaande met één persoon ten laste;
  • 42.290 euro voor een koppel zonder personen ten laste;

  Hebt u extra personen ten laste? Tel dan 4.180 euro per persoon ten laste op bij deze bedragen.

  De controle op deze voorwaarde gebeurt automatisch wanneer u een aanvraag indient. U hoeft dus geen bewijsstukken toe te voegen.

  U hebt ook recht op een energiescan als u klant bent bij Fluvius en in minstens één van deze twee situaties zit:

  • U heeft Prepaid voor elektriciteit of aardgas;
  • Fluvius diende een verzoek tot afsluiting in bij de Lokale Adviescommissie.

  U dient een aanvraag in via de website van Fluvius. Na goedkeuring bezorgt Fluvius uw contactgegevens aan het juiste energiescanbedrijf.

  Tenslotte kunt u ook een energiescan aanvragen via het OCMW. U neemt hiervoor contact op met het OCMW in uw gemeente. Het OCMW maakt de inschatting of een energiescan nuttig kan zijn voor u, en geeft dit door aan het energiescanbedrijf.

  Procedure

  Aanvraag

  Vraag een energiescan aan bij de netbeheerder Fluvius, een energiesnoeiersbedrijf, uw gemeente of het OCMW.

  Verloop

  Een energiescanner komt langs bij u thuis en bekijkt samen met u hoe u zuiniger met energie kunt omspringen.

  Tip: Ga op voorhand op zoek naar uw energiecontract en een recente energiefactuur. Op die manier bespaart u tijd tijdens het huisbezoek.

  • U krijgt kamer per kamer handige tips die u meteen kunt toepassen.
  • Waar nuttig plaatst de energiescanner gratis energiebesparend materiaal met een waarde tot 25 euro. Dit spaarpakket kan bestaan uit onder andere spaarlampen, spaardouchekop, tochtstrips, een woonmeter, …
  • Na afloop krijgt u een gepersonaliseerd verslag met daarin:
   • een overzicht van uw huidige energiesituatie
   • de bijbehorende energietips

  Indien nodig komt de energiescanner opnieuw langs om:

  • kleine energiebesparende werken uit te voeren.
  • uw energiecontract te bekijken en eventueel over te stappen naar een voordeligere leverancier.
  • de mogelijkheden rond energetische renovatie te bespreken.

  Kostprijs

  Financieel voordeel

  Gratis voor de vermelde doelgroepen.

  Uitzonderingen

  Enkel wie tot de doelgroep behoort, kan een gratis energiescan krijgen. Sommige energiescanbedrijven voeren ook een energiescan tegen betaling uit als u buiten de doelgroep valt.

  Laatst aangepast op: 09-07-2024 om 18:19