Een speelstraat organiseren

Inhoud

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.

Voorwaarden

Wie in de straat woont:

 • mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • mag parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

Procedure

 • U dient een aanvraag in bij uw gemeente.
 • Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af.
 • De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag.
 • De initiatiefnemer dient een aanvraag in bij de jeugddienst voor het inrichten van een speelstraat in de straat waar hij/zij woont. Bij een eerste aanvraag moet er een bewijs van gedragenheid door de buurtbewoners voorgelegd worden. Dit kan door het verzamelen van handtekeningen van elke bewoner in de straat.
 • Om een speelstraat in te richten moet er voldoende sociale controle zijn. Hiervoor worden meters en/of peters aangesteld die gedurende de periode zorgen voor het naleven van de afsprakennota en eventuele problemen meldt bij het lokaal bestuur. 
 • Bij het ontvangen van de aanvraag en de nodige bijlagen, brengt de jeugddienst deze aanvraag naar het college van burgemeester en schepenen. Zij leggen hierbij ook de gemeentelijke voorwaarden op. 
Laatst aangepast op: 25-05-2023 om 11:24