Hulp zoeken voor uw handicap via de Diensten Ondersteuningsplan (DOP)

Inhoud

Een dienst ondersteuningsplan (DOP) helpt u, als persoon met een handicap, bij uw zoektocht naar de juiste ondersteuning. Samen met u gaat een DOP op zoek naar een dienst of een persoon die hulp en ondersteuning op uw maat kan bieden. Het resultaat van die zoektocht is een ondersteuningsplan, waarin staat welke diensten of personen u kunnen helpen om uw toekomstplannen en de nodige ondersteuning te realiseren.

Voorwaarden

U kunt bij de dienst ondersteuningsplan terecht als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

Uitzonderingen op deze voorwaarde zijn mogelijk. Neem contact op met het VAPH of met een dienst ondersteuningsplan.

Procedure

De dienst ondersteuningsplan biedt zelf geen ondersteuning, maar kan u gedurende 12 maanden (uitzonderlijk te verlengen tot 18 maanden) begeleiden bij:

  • de versterking van uw sociaal netwerk
  • het in kaart brengen van uw vragen, wensen en bezorgdheden
  • het zoeken van gepaste ondersteuning
  • het opstellen van een realistisch ondersteuningsplan

De begeleiding bestaat uit gesprekken tussen u, een medewerker van de DOP en de personen die u daarbij wilt betrekken. De gesprekken kunnen doorgaan bij u thuis of op een locatie in uw buurt.

Als uit de gesprekken met de dienst ondersteuningsplan blijkt dat u meer intensieve en frequente ondersteuning nodig hebt, dan kunt u een Persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen. De dienst ondersteuningsplan kan dan samen met u een ondersteuningsplan PVB opstellen.

Kostprijs

Kost

De gesprekken met de dienst ondersteuningsplan zijn gratis.

Regelgeving

BVR van 30/9/2011 betreffende de erkenning en subsidiƫring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap

Zitdag

Er is geen vaste zitdag. Maar je kan wel een afspraak met het DOP laten doorgaan in het Sociaal Huis. Een afspraak maken kan via DOP Vlaams-Brabant en Brussel: team Brussel: brussel@dop-vbb.be of via 02 201 76 43

Laatst aangepast op: 17-05-2023 om 09:51