Subsidie in het kader van wijk-werken

Inhoud

Via het stelsel 'wijk-werken' kunnen werkzoekenden met een gebrek aan recente werkervaring die nog niet in het gewone arbeidscircuit terechtkunnen, tijdelijk werkervaring opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis.

Voorwaarden

Het wijk-werken is een activeringsinstrument dat sinds 1 januari 2018 het vroegere PWA-stelsel vervangt. Werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen binnen het wijk-werken enkele uren per week ervaring opdoen in een reële arbeidsmarkt omgeving, dicht bij huis. Daarvoor krijgen ze een kleine vergoeding boven op de werkloosheidsuitkering. Het is een extra vorm van intensieve dienstverlening.

Regelgeving

Decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming dd 07 juli 2017 (wijk-werkendecreet)

Wijk-werken Galmaarden

Samen met 25 andere gemeenten in Halle-Vilvoorde werken we hiervoor samen met wijk-werkorganisator Haviland.
Zowel particulieren, onderwijsinstellingen, vzw’s als gemeentes en OCMW’s kunnen een beroep doen op wijk-werkers voor het uitvoeren van bepaalde (eenvoudige) taken. Klanten moeten hiervoor wijk-werkcheques aanschaffen van 7,45 euro.

De wijk-werkers zijn mensen die tijdelijk werkervaring moeten opdoen om op termijn terecht te kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Zij voeren taken uit zoals klein tuinonderhoud, busbegeleiding, hulp bij middagtoezicht, kleine herstellings- en onderhoudswerken, logistieke hulp bij evenementen, ...

Zitdag

In onze gemeente is Karen Wijns de bemiddelaar wijk-werken.

De zitdag vindt plaats elke dinsdag van 13.15 tot 16 uur. Je dient vooraf een afspraak te maken via 0491 35 30 40 of karen.wijns@vdab.be 

Laatst aangepast op: 30-12-2022 om 11:04