Omgevingsvergunning Statiestraat 100

Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunning voor het creëren van vier kavels bestemd voor het oprichten van ééngezinswoningen in halfopen verband en één kavel in gesloten verband.

Tegen de beslissing van het college kan in beroep worden gegaan bij de deputatie van de provincie binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Laatst aangepast op: 16-11-2023 om 15:11