Elektronische identiteitskaart (eID)

Maak een afspraak

Inhoud

Met een Belgische identiteitskaart (eID) kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip waarmee u:

 • uw identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

Vanaf 15 jaar bent u verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben.

Voorwaarden

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, krijgen pas automatisch een eID op het moment dat hun Kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

De pasfoto die u meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen van de International Civil Aviation Organization (pdf). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een eID is 10 jaar, uitgezonderd:

 • de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar: 6 jaar geldig.
 • de eID voor personen vanaf 75 jaar: 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

U vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van uw kaart.

Als Belg bent u altijd verantwoordelijk om uw eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat uw oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Hebt u 3 weken voor de vervaldatum van uw eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij uw gemeente een nieuwe eID aan.

Procedure

Aanvragen (met oproepingskaart of op eigen initiatief)

 • Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt u, van de gemeente waar u woont, automatisch een oproepingskaart om uw eID aan te vragen bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente.
  Ook als de geldigheidsperiode van uw eID verloopt, krijgt u automatisch een oproepingskaart om een nieuwe eID aan te vragen.
 • In een aantal gevallen kunt u ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij uw gemeente:
  • als uw eID verloren, gestolen of beschadigd is
  • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
  • als u van naam of geslacht verandert
  • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
  • als u een kaart aanvraagt in een andere landstaal.
 • Ga met uw oproepingskaart, een recente pasfoto en uw huidige identiteitskaart naar uw gemeente om de eID aan te vragen.

Is uw eID gestolen? Meld de diefstal van uw eID eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van uw gemeente) én daarna bij uw gemeente.

Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerd paspoort of eID is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag u het niet meer gebruiken.

Afhalen

 • Na 2 tot 3 weken krijgt u per brief bericht dat uw eID klaar ligt.
  Om de elektronische handtekening te kunnen gebruiken, staan in die brief ook een pincode en een pukcode.
  • Neem de brief met de codes mee naar het gemeentehuis als u uw eID afhaalt.
  • Uw pincode kunt u bij de afhaling nog wijzigen als u dat wenst (minimum 4, maximum 12 cijfers). U hebt uw pincode nodig elke keer u uw eID wilt gebruiken.
  • U hebt uw pukcode nodig om uw pincode de eerste keer in te stellen of, als u uw pincode niet meer kent, de pincode wilt wijzigen of deblokkeren.

De tarieven voor een eID verschillen van gemeente tot gemeente.

In dringende gevallen kunt u een spoedprocedure aanvragen met levering 1 dag later. Daarvoor betaalt u wel een hogere kostprijs.

Neem voor meer info contact op met uw gemeente.

Belgen in het buitenland

Belgen ouder dan 12 jaar die in het buitenland wonen, kunnen een eID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven. De levertermijn is wel langer.

Sinds 21 juni 2021 kunnen ook de Belgische gemeenten aanvragen van eID behandelen voor Belgen ingeschreven in een consulair bevolkingsregister. Enkel de spoedprocedure is mogelijk, waarbij de kaart en bijhorende codes worden afgeleverd bij de gemeente (de codes worden niet apart naar het thuisadres verzonden). Maak eerst een afspraak met:

 • als u in een Belgische gemeente ingeschreven bent geweest: de laatste gemeente (van inschrijving) in België
 • als u nooit in een Belgische gemeente ingeschreven bent geweest, maar wel in België bent geboren: de Belgische gemeente van geboorte
 • in alle andere gevallen: een Belgische gemeente naar keuze.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van uw eID brengt u volgende zaken mee:

 • uw oproepingskaart
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's, vermeld op de oproepingskaart
 • uw huidige identiteitskaart of (in geval van verlies of diefstal) het vervangingsattest.

Bij het afhalen van uw eID:

 • uw oude identiteitskaart
 • de brief die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen en waarop ook uw pin- en pukcode vermeld staan.

Uitzonderingen

Als u door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst Burgerzaken kunt gaan, kunt u een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met uw gemeente.

Kostprijs

De onderstaande tarieven zijn van toepassing vanaf 1 januari 2024.

Normale procedure

 • 24,10 euro

Bij verlies/diefstal van een eID (duplicaat)

 • 27,10 euro

Leveringstermijn

De leveringstermijn voor de zeer dringende aanvragen met gecentraliseerde levering in Brussel werd ingekort waardoor de kaarten al 4,5 uur na de aanvraag kunnen afgehaald worden, op voorwaarde dat de aanvraag gebeurt vóór 15 uur. Kaarten aangevraagd na 15 uur en/of op zaterdag, zondag of feestdagen, worden de volgende werkdag geleverd.

Zeer dringende aanvragen met gecentraliseerde levering in Brussel (nu U+4u30 in plaats van D+1) 

 • De gemeente ontvangt een zeer dringende aanvraag voor een elektronische identiteitskaart waarbij de burger ervoor kiest de identiteitskaart in Brussel te laten afleveren (FOD BIZA, Park Atrium, Koloniënstraat 1, 1000 Brussel).
 • De identiteitskaart wordt samen met de PIN- en PUK-code 4,5 uur na de aanvraag door ZETES EXPRESS geleverd, op voorwaarde dat de aanvraag vóór 15.00 uur wordt gedaan.
 • Het afhalen van de identiteitskaart moet gebeuren tijdens de openingsuren van het centrale loket in Brussel, ook op zaterdagochtend.
  Als de aanvraag na 15.00 uur wordt gedaan, wordt de kaart de volgende werkdag of zaterdag vanaf 8.30 uur door ZETES EXPRESS geleverd (10.30 uur als het gaat om een maandag of de dag volgend op een feestdag).
 • Kostprijs: 153,30 euro

Zeer dringende aanvraag met levering in de gemeente (D+1) 

 • De gemeente ontvangt een zeer dringende aanvraag voor een elektronische identiteitskaart waarbij de burger ervoor kiest om de identiteitskaart in de gemeente te laten leveren.
 • De identiteitskaart wordt samen met de PIN- en PUK-code door ZETES EXPRESS geleverd vóór 14.00 uur op de eerste werkdag na de aanvraag, op voorwaarde dat de aanvraag vóór 15.00 uur gebeurde.
 • Kostprijs: 126,40 euro

Digitale foto in het gemeentehuis

In het kader van de strijd tegen de identiteitsfraude heeft de FOD Buitenlandse Zaken fotoapparatuur ter beschikking gesteld van het lokaal bestuur. Dit laat ons toe om de foto van de burger ter plaatse aan het loket te nemen. Deze dienst is gratis. Op hetzelfde moment registreren we ook de handtekening en vingerafdrukken.

De strijd tegen de identiteitsfraude noodzaakt gemeenten om zelf de foto’s te nemen. Foto’s kunnen immers gemanipuleerd worden voorgelegd door mensen met slechte voornemens. Meer en meer wordt ook melding gemaakt van bv. look-a-like-fraude, waarbij steeds ingenieuzer tewerk wordt gegaan. Een bijkomend voordeel is dat discussies aan het loket over de geldigheid en/of ouderdom van de foto tot het verleden behoren.

Vanaf heden hoef je dus geen foto meer mee te brengen voor de aanvraag van een identiteitskaart, kids-id of reispas.


Update regelmatig jouw eID-software

Als je met behulp van jouw identiteitskaart online toepassingen wil gebruiken, moet de software om de kaart te lezen, regelmatig bijgewerkt worden. Om geen problemen bij het lezen van je nieuwe kaart te ondervinden, dien je de eID-software te updaten via https://eid.belgium.be/nl.
Ook de applicatie 'eID Viewer' kan je via deze website bijwerken. Met deze applicatie kan je jouw eigen PIN-code veranderen en de geldigheid van de certificaten op de identiteitskaart verifiëren. Het certificaat Authentificatie geeft je toegang tot de applicaties en via het certificaat Handtekening kan je documenten elektronisch ondertekenen. 

Laatst aangepast op: 04-06-2024 om 14:58