Rechtspositieregeling

Elk lokaal bestuur dient te beschikken over een rechtspositieregeling. In de rechtspositieregeling voor het personeel van lokaal bestuur Galmaarden komen de volgende elementen aan bod:

  • de selectie van het personeel
  • de loopbaan, inclusief de evaluatie, vorming en opleiding, het ontslag
  • alle bepalingen in verband met het salaris
  • de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen
  • de verloven en afwezigheden

De rechtspositieregeling is geldig voor zowel het gemeentepersoneel als het OCMW-personeel.

Laatst aangepast op: 14-02-2024 om 08:45