Recylagepark

ILvA baat 15 recyclageparken uit. Als inwoner van één van de ILvA-gemeenten mag je je afval naar al deze recyclageparken brengen. Het inzamelsysteem en de tarieven zijn er overal hetzelfde.

Je kan dus naar het recyclagepark gaan dat het best voor jou bereikbaar is, ook al ligt dat niet in jouw gemeente.

Het recyclagepark van Galmaarden is gelegen in de Brusselstraat (23B) te Galmaarden.

Alle informatie over de tarieven en openingsuren vind je terug op de website van ILvA.

Toegang tot het recyclagepark

  • Gezinnen
    Met je identiteitskaart heb je toegang tot elk ILvA-recyclagepark.

  • Eigenaar tweede verblijf/verbouwer
    Ook de eigenaars van een tweede verblijf of verbouwers en gezinnen die zijn ingeschreven in de gemeente, maar nog wachten op de definitieve domiciliëring via het bevolkingsregister, kunnen via de gemeente een aanvraag indienen om toegang te krijgen tot het recyclagepark.

  • KMO's en zelfstandigen
    Ook zelfstandigen en KMO’s mogen afval naar het recyclagepark brengen. Zij hebben daar wel een recyclageparkkaart niet-particulieren voor nodig, die ze kunnen aanvragen bij ILvA. Je kan informatie vragen via kmo@ilva.be.

Betalen op het recyclagepark

De bezoeker betaalt het bezoek automatisch en onmiddellijk via het saldo op zijn afvalrekening. Alle informatie vind je op de website van ILvA.

Laatst aangepast op: 17-01-2023 om 08:52