Regenwatercoach

Eind december 2022 keurde de gemeenteraad goed om samen te werken met een regenwatercoach. Deze wordt aangeboden in samenwerking met Haviland en Klimaatpunt.

De voorbije zomers werden gekenmerkt door extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven en zware regenval met wateroverlast. Het ziet ernaar uit dat dit soort weersomstandigheden in de toekomst zal toenemen, zodat de noodzaak aan uitgebreide infrastructuur voor de beheersing van droogte en wateroverlast duidelijk is. Daarom willen Haviland Intercommunale en Klimaatpunt vzw de inwoners van Halle-Vilvoorde aanzetten tot maximaal hergebruik van hemelwater.  

Proefproject biedt 10 gratis inwoners begeleiding dankzij provinciale subsidie

Het proefproject dat momenteel loopt geeft tien inwoners de kans om een beroep te doen op een regenwatercoach. Deze coach moet hen aanzetten om regenwater op te vangen en te hergebruiken om zo droge periodes te overbruggen.

Meer info

Meer informatie over het traject volgt nog. Zo zal je binnenkort via onze verschillende communicatiekanalen meer info vinden over het traject, een datum voor een infovergadering en een intekenformulier. Hou dus zeker onze website, nieuwsbrief of Facebookpagina in ‘t oog voor verdere info.

Laatst aangepast op: 31-01-2023 om 14:12