Regionale Vervoerregioraad

Mobiliteit is een thema dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Met de inrichting van vervoerregio’s, vervoerregioraden en regionale mobiliteitsplannen hebben de gemeenten nu een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen.

33 steden en gemeenten gaan in de Vervoerregio Vlaamse Rand aan de slag rond mobiliteit, openbaar vervoer en verkeersveiligheid.

Meer informatie

Meer informatie vind je op www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios.

Laatst aangepast op: 19-10-2023 om 15:23