Begraven worden: reglement

Maak een afspraak

De begraafplaatsen

De gemeente Galmaarden beschikt over 5 begraafplaatsen:

 • Galmaarden: Waterschaapstraat
 • Tollembeek: Plaats
 • Herhout: Winterkeer
 • Vollezele: Repingestraat
 • Vollezele: Oudstrijdersplein (gesloten, enkel in gebruik voor eventuele bijzettingen)


Wie kan begraven worden?

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting of de asverstrooiing van:

 1. personen die op het grondgebied van Galmaarden overleden zijn;
 2. personen die op datum van overlijden ingeschreven waren in het bevolkings-, vreemdelingen of wachtregister van Galmaarden;
 3. personen die effectief in Galmaarden wonen, doch krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld zijn van inschrijving in de gemeentelijke bevolkings- of vreemdelingenregisters;
 4. personen die vroeger in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Galmaarden waren ingeschreven, maar die door het OCMW van Galmaarden in een instelling buiten de gemeente werden geplaatst en tot aan hun overlijden ten laste gebleven zijn van het OCMW van Galmaarden;
 5. personen die in de gemeente Galmaarden gehuisvest waren, maar overleden zijn in een rusthuis, revalidatiecentrum, ziekenhuis, …  of bij familieleden buiten de gemeente;
 6. personen begunstigd met een recht van begraving door middel van een concessie.

De hoger vermelde personen kunnen naar wens begraven worden op één van de begraafplaatsen van de gemeente.

Tijdstip van begraving

Begraving is mogelijk op werkdagen en zaterdagen van 9 tot 16 uur.

Het is niet toegelaten een begraving, asverstrooiing of bijzetting in een columbarium uit te voeren op zon- en feestdagen en vastgelegde verlofdagen door de gemeente (zie reglement onderaan de pagina).

Het lokaal bestuur geeft toelating tot begraven en bepaalt de plaats en het tijdstip hiervan.

De aanvraag dient te gebeuren via het vooropgestelde document tot begraven, opgemaakt door de gemeente Galmaarden, vermeldt de gegevens van de aanvrager en de rechthebbenden, het type van begraving en de eventuele concessie.

Reglement

Onderaan deze pagina vind je het reglement terug.

Hier vind je alle informatie terug over:

 • concessies (definitie, voorwerp, aanvraag, types, hernieuwing, termijn, beëindiging, eeuwigdurende concessies)
 • lijkbezorging (aangifte en vaststelling overlijden, formaliteiten, termijn, bepalingen, taak van de gemeente, percelen voor begravingen)
 • crematie (formaliteiten, asbestemmingen, wijziging bestemming, strooiweide)
 • opgravingen en ontruimingen
 • graftekens, bouw- en beplantingswerken
 • onderhoud van de graven (verwaarlozing)
 • graven met lokaal historisch belang, graven van oud-strijders en graven van geestelijken
 • sluiting van de begraafplaats
Laatst aangepast op: 11-04-2023 om 10:37