Richtlijnen opladen elektrische en hybride voertuigen vanop de openbare parkeerplaats

Het lokaal bestuur kreeg heel wat vragen van eigenaars van elektrische of hybride voertuigen omtrent het opladen van hun voertuig op het openbaar domein met eigen stroom. Eigenaars die niet over een oprit beschikken willen hun op straat geparkeerde voertuig opladen via een kabel, die vaak over het voetpad ligt, vanuit hun privéwoning.

In afwachting van een beleidskader op Vlaams niveau, verleent het lokaal bestuur de eigenaars toestemming om hun voertuig op te laden, indien dit gebeurt volgens volgende richtlijnen:

 • Er wordt een laadpunt ge√Įnstalleerd op eigen terrein.
 • Het laden kan niet plaatsvinden op locaties waar laden en lossen of parkeren verboden is.
 • Tijdens het laden dient rekening gehouden te worden met de buren en de omgeving.
 • De elektrische kabel moet in goede staat zijn en voldoen aan alle wettelijke normen. 
 • De openbare parkeerplaats kan niet geclaimd worden.
 • De openbare parkeerplaats moet direct grenzen aan het voetpad aan de kant van de woning. De kabel mag dus niet over de rijbaan gelegd worden.
 • De kabel mag maximaal 10 meter over het voetpad liggen. Dit is de afstand vanaf de grens van het eigen terrein tot aan de voertuig.
 • De kabel wordt zo ver mogelijk in de langsrichting van het voetpad gelegd.
 • De kabel dient in de breedterichting afgedekt te worden met een degelijke kabelmat zodat andere gebruikers van het voetpad geen hinder van de kabel ondervinden en er niet over kunnen struikelen.
 • De kabelmat moet zo zwaar zijn dat hij niet wegwaait of opkrult
 • Na het laden worden de kabel en de kabelmat onmiddellijk verwijderd.
 • Het opladen zal steeds gebeuren voor eigen rekening en op eigen risico. De eigenaars zijn steeds aansprakelijk voor alle schade aan derden die hieruit zou kunnen voortvloeien.

Hieronder vind je het besluit terug van het college wat betreft de goedkeuring van bovenstaande richtlijnen.

Goede voorbeelden van kabelbruggen kunnen opgevraagd worden aan de dienst infrastructuur.

Laatst aangepast op: 29-12-2022 om 15:52