Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Met het uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie (DSI) is Vlaanderen op weg naar een volledig, betrouwbaar, continu bijgewerkt, geografisch digitaal overzicht van al de vigerende ruimtelijke verordenende plannen (i.e. gewestplan, APA, BPA, RUP,…) en verordeningen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest, en het onderling verband tussen hun respectievelijke stedenbouwkundige voorschriften.

Hierdoor wordt het mogelijk de verordenende plannen en verordeningen opgemaakt door het Vlaams Gewest en de Vlaamse lokale besturen in detail te raadplegen.

Naar het platform digitale stedenbouwkundige informatie

Contact