RWZI Galmaarden - fase 2

Het gemeentelijk RUP is opgemaakt in het kader van de uitbreiding van het bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie in het beheer van Aquafin. Het doel van het RUP is het regulariseren van de bestaande zonevreemde regionale waterzuiveringsinstallatie en het mogelijk maken van de nodige uitbreidingen.

Het RUP legt randvoorwaarden op om een uitbreiding van de regionale waterzuiveringsinstallatie mogelijk te maken.

Laatst aangepast op: 03-01-2023 om 12:22