Samenwerkingsovereenkomst Ark Van Pollare

De overeenkomst kadert in het welzijn van de dieren op grondgebied van Galmaarden om dieren op te vangen die in nood zijn, gedumpt werden, zwervend zijn ...

De diersoorten waarvoor Ark van Pollare zich kan engageren binnen deze gemeentelijke overeenkomst:

  • Kleine herkauwers
  • Pluimvee, eenden, ganzen
  • Vogels, mits in orde met de CITES lijst
  • Knaagdieren en konijnen
  • Paard
  • Lama en alpaca


Inwoners kunnen, na afspraak, gratis terecht bij de Ark Van Pollare om kosteloos afstand te doen van hun waterschildpadden, dit om te voorkomen dat deze in het wild worden gedumpt met alle mogelijke schade vandien voor inheemse fauna en flora.

Inwoners kunnen, na afspraak, voor een vaste bijdrage terecht bij de Ark van Pollare om afstand te doen van hun huisdier, mits er plek beschikbaar is. Dit voor toestanden waar een gegronde reden is voor de afstand van het dier (overlijden, verhuis, ziekte, scheiding, uithuiszetting). Als het dierenasiel op dat moment vol zit en het dier niet kan worden opgevangen, is dat een kwestie van overmacht en kan de Ark Van Pollare niet gedwongen worden het dier toch op te vangen, noch kan er gevraagd worden om een financiƫle vergoeding voor deze ongewilde situatie. Uiteraard zoeken ze wel mee naar een alternatief.

Gewonde/zieke dieren kunnen door de inwoners worden binnengebracht (na telefonisch contact) tijdens de openingsuren aan een vrije bijdrage.

Contactgegevens Ark van Pollare

Assesteenweg 57, 1750 Lennik
www.arkvanpollare.be
info@arkvanpollare.be
02 447 89 20