Seniorenraad

Voorzitter: Luc Dehandschutter
Ondervoorzitter: Ludovic Adriaenssens
Secretaris: Jeannine Vervaeke 

De senioren-/ ouderenadviesraad heeft in het algemeen tot doel het beleid voor senioren in zijn breedste betekenis te bevorderen.

Mogelijke taken en doelstellingen kunnen zijn:

  • het onderzoeken van behoeften van de senioren in de lokale samenleving;
  • het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake aangelegenheden betreffende de senioren en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur;
  • het co√∂rdineren van de activiteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties actief op het gebied van de werking voor senioren;
  • het aanreiken van overkoepelende initiatieven inzake animatie en vorming die de mogelijkheden en de draagkracht van de verenigingen overstijgen;
  • uitwisseling van informatie tussen de ouderenadviesraad en de andere gemeentelijke adviesraden.

De seniorenraad werd in Galmaarden voor het eerst opgericht in december 2019 en telt 11 stemgerechtigde leden, aangevuld met niet-stemgerechtigde leden vanuit de politieke fracties en het lokaal bestuur.

Het huishoudelijk reglement van de seniorenraad en de goedkeuring ervan vind je hieronder.
Ook de verslagen worden telkens onderaan deze pagina toegevoegd.

Laatst aangepast op: 28-03-2024 om 11:25