Sgrafittopanelen in Vollezele

Begin 2014 overhandigden Michel Matthijs en Maurits van Liedekerke het college van Burgemeester en Schepenen een dossier aangaande dringende restauratie van twee sgrafittopanelen op de gevel van het schoolmeesterhuis aan de Notelaar in Vollezele.

De twee panelen, uitgevoerd volgens de principes en technieken van de art-nouveaustijl, beelden op suggestieve wijze de basisdoelstellingen Onderwijs en Opvoeding uit. Ze werden rond 1909 aangebracht en worden, meer dan honderd jaar na datum, nog steeds als zeer waardevol erfgoed beschouwd.

Het was mevrouw Goedele Reyneirs, beslagen in dergelijke restauratietechnieken, die een uitgebreid rapport en bestek opmaakte.

Op 4 april 2014 reeds vroeg het gemeentebestuur van Galmaarden de bevoegde diensten van de provincie Vlaams-Brabant  ‘de erkenning als waardevol’ van het gebouw en de panelen aan. Zo kon voor de restauratie op overheidssubsidies gerekend worden. Wat ook gebeurde.

Mevrouw Reyniers begrootte de volledige restauratiewerken op 3.012,90 euro (BTW inbegrepen). De werken gingen op maandag 24 augustus 2015 van start en werden eind september succesvol beëindigd. Aldus kan de bevolking van Vollezele en bij uitbreiding van heel Galmaarden, volop genieten van een voor lange tijd opgesmukt erfgoed.

Laatst aangepast op: 29-12-2022 om 11:38