Sint-Leonarduskapel

De Sint-Leonarduskapel staat op het gelijknamig gehucht en werd opgericht in 1761.

Van oudsher is er een bedevaart op Paasmaandag. De heilige Leonardus wordt aangeroepen bij verlamming, blindheid, leven in gevangenschap en door vrouwen in barensnood.


Restauratie

De Sint-Leonarduskapel in de Sint-Leonardusstraat te Tollembeek is een oude bedevaartskapel die dringend toe was aan een grondige restauratie. De eerste fase situeerde zich op het niveau van het vernieuwen van het dak en werd afgerond in september 2016.

De tweede fase, die werd opgestart op 27 januari 2020, betreft het restaureren van de buitengevels en de binnenmuren. De werken omvatten onder andere het reinigen en hervoegen van de buitengevel, het impregneren van de muren tegen opstijgend vocht en het vernieuwen van het binnenpleister- en schilderwerk. In één beweging werd ook gekozen om de bovenliggende elektriciteitsleidingen te updaten naar hedendaagse normen en deze onder het pleisterwerk te voorzien.

Gezien dit een beschermd monument is, werd er samengewerkt met het Agentschap Onroerend Erfgoed en konden er eveneens subsidies worden bekomen. Voor de uitvoering werd de offerte van 72.271,93 euro (inclusief BTW) goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 december 2019. Hiervan kon er een maximum totaalbedrag in subsidie worden ontvangen van 41.223,44 euro (inclusief BTW).

Een aantal zaken in het project werden uitgevoerd door onze eigen technische diensten, zoals: 
elektriciteitswerken, het leeghalen van de kapel, het stockeren van het materiaal en het herplaatsen, na beëindiging van de werken door de aannemer.

Laatst aangepast op: 29-12-2022 om 11:38