Sociaal Verhuurkantoor Webra

Het is niet evident om in Vlaams-Brabant op de privémarkt een betaalbare woning te huren. Het sociaal verhuurkantoor Webra kan je voor dit probleem een oplossing bieden. SVK Webra huurt op de privémarkt woningen in om ze op haar beurt aan een redelijke huurprijs door te verhuren aan mensen in woningnood of met beperkte financiële middelen. De huurwoningen worden aangeboden aan de hand van een puntensysteem, rekening houdend met je gezinsinkomen, je woonsituatie en gezinssamenstelling.
 
Inschrijven op de wachtlijst bij het sociaal verhuurkantoor kan telefonisch of ter plaatse.

Meer info

Alle informatie en contactgegevens vind je op de website van SVK Webra.

Laatst aangepast op: 30-12-2022 om 11:23