Sociale en culturele participatie

Wanneer iemand door financiële problemen niet in staat is om deel te nemen aan het sociale leven, door bijvoorbeeld deel te nemen aan cultuur, sport en de nieuwe informatie- en communicatietechnologie dan kan men bij het OCMW beroep doen op het fonds voor participatie en sociale activering. Je kan dan aan het OCMW een financiële tussenkomst vragen zodat je jouw deelname of die van je kind(eren) wel kan financieren.

Elke aanvraag tot het bekomen van een financiële steun heeft een sociaal en financieel onderzoek tot gevolg en dient door de maatschappelijk assistent(e) voorgelegd te worden aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst die over de aanvraag een beslissing zal nemen. Een voorschot of een financiële tussenkomst kan ook in hoogdringendheid gegeven worden. Elke situatie wordt individueel door het OCMW beoordeeld. 

Laatst aangepast op: 03-01-2023 om 13:58