Sociale Kledingwinkel (SKW)

De kledingwinkel is opgericht ter bestrijding van (kind)armoede en wordt ondersteund door vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten om het aanbod aan kledij netjes te sorteren en de mensen te helpen waar nodig.

Voor wie

Personen die nood hebben aan tweedehandskledij, -schoenen of accessoires kunnen gebruik maken van de sociale kledingwinkel. 

Voorwaarden

De mensen die hiervoor in aanmerking komen, moeten:

  • Begunstigde zijn van een leefloon, aanvullend leefloon of equivalent leefloon;
  • bewoner zijn van een Lokaal Opvanginitiatief van OCMW Galmaarden;
  • zich in een vorm van budgethulpverlening van OCMW Galmaarden bevinden (schuldbemiddeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer, al dan niet gecombineerd met een collectieve schuldregeling) én zich in zulke situatie bevinden dat na sociaal onderzoek blijkt dat er nood is aan kledij en aanverwante;
  • zich in zulke situatie bevinden dat na sociaal onderzoek blijkt dat er nood is aan kledij of dergelijke.

Op basis van een sociaal onderzoek naar de financiële situatie zal er een beslissing genomen worden door de maatschappelijk assistent(e).

Kostprijs

Het volledige aanbod in de kledijwinkel is gratis.

Ter plaatse zal gewerkt worden met een klantenkaart. In totaal mag er éénmaal per maand gebruik gemaakt worden van de kledingwinkel als het gezin maximaal vier leden telt en tweemaal per maand als er meer gezinsleden zijn.

Meer info

Voor een bezoek aan de kledingwinkel, moet je vooraf een afspraak maken met onze sociale dienst of het onthaal van het Sociaal Huis.
Voor meer info kan je het reglement inkijken of contact opnemen met het Sociaal Huis.

Gerelateerde items

Laatst aangepast op: 16-01-2024 om 15:56