Sorteerplicht

In heel wat bedrijven belanden recycleerbare afvalstoffen nog bij het restafval. Met de brochure Afval sorteren: uw verplichtingen als bedrijf informeert de OVAM bedrijven over de selectieve inzameling van afvalstoffen.

Afval bevat immers heel wat waardevolle materialen die gerecycleerd kunnen worden. Dat is beter voor het milieu én van groot economisch belang. Maar om te kunnen recycleren moet afval eerst gesorteerd worden. Helaas blijkt uit sorteeranalyses bij bedrijven dat heel wat recycleerbare afvalstromen zoals pmd of papier en karton vaak ten onrechte bij het restafval belanden.
De OVAM, het departement Omgeving en de afdeling Handhaving besteden daarom meer aandacht aan het sorteergedrag bij bedrijven. In de eerste plaats kiezen ze voor informeren en sensibiliseren, maar waar nodig ook voor handhaving. 

De brochure 'Afval sorteren: uw verplichtingen als bedrijf' helpt bedrijven te informeren en te sensibiliseren over hun sorteerverplichtingen. Bedrijven vinden er meer informatie in over de te sorteren afvalstromen, de optimale afvoer van het bedrijfsafval, de geldende contractverplichtingen en eventuele premies.

Laatst aangepast op: 30-12-2022 om 09:05