Sportraad

Voorzitter: Daniel Wijns
Ondervoorzitter: Philip Vandenneucker
Secretaris: Daniel Wijns

De sportraad heeft tot doel het plaatselijke sport- en recreatieleven te stimuleren door het tot stand brengen van overleg, coördinatie en samenwerking tussen enerzijds de sport- en recreatieverenigingen en anderzijds belangstellende inwoners.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen betrekken de sportraad bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijke sportbeleid en engageren zich ertoe om voor de definitieve besluitvorming de sportraad om advies te vragen over de aangelegenheden die vallen onder het brede domein sport. De sportraad heeft de mogelijkheid om over de aangelegenheden met betrekking tot dit domein op eigen initiatief een advies uit te brengen aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen.

Het huishoudelijk reglement van de sportraad en de goedkeuring ervan vind je hieronder.
Ook de verslagen worden telkens onderaan deze pagina toegevoegd.

Laatst aangepast op: 09-02-2024 om 10:15