Start je eigen zaak

Als je jouw eigen zaak wilt oprichten, is het belangrijk dat je jouw ondernemingsidee diepgaand analyseert. Op die manier krijg je zicht op de sterke en zwakke punten en kan je jouw idee bijsturen. Het is van cruciaal belang dat je nog voor de start een zicht krijgt op de haalbaarheid van jouw project. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen steunt drie projecten die je daarbij helpen.

Daarnaast stelt het Agentschap Innoveren en Ondernemen het Startkompas ter beschikking. Dat is een werkinstrument waarmee je de haalbaarheid van jouw zaak onderzoekt. Het Startkompas helpt je bovendien om later jouw ondernemingsplan (of businessplan) op te stellen.

Ook de zelfstandigenorganisatie Unizo helpt prestarters die eraan denken een zaak te beginnen, met de opmaak van een haalbaarheidsstudie.

Algemene informatie over het sociaal statuut van de zelfstandige vind je onder andere op de website van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Daar kan je ook een brochure over alle rechten en plichten van de zelfstandige downloaden.

De RSVZ heeft ook aparte brochures met specifieke informatie over:

  • het sociaal statuut van de zelfstandige in bijberoep
  • het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot/echtgenote

Meer info

Meer informatie over het oprichten van een eigen zaak vind je ook in de brochure 'Zelfstandige worden' van de federale overheid.

Laatst aangepast op: 30-12-2022 om 09:09