Stedenbouwkundige inlichtingen

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 100 euro per kadastraal perceel. Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van 36,50 euro aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Hoe kan je jouw aanvraag doen?

Je bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in houw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger of overheidsinstantie: via het Vlaamse webportaal


Specifieke dieptevragen of interpretaties kunnen nog steeds gericht worden naar de gemeente (bv. vragen van bodemdeskundigen over de risicogrond i.k.v. bodemonderzoek).

Laatst aangepast op: 02-02-2024 om 15:29