Stemrecht voor minderjarige Belgen

Belgische jongeren vanaf 16 jaar zullen in 2024 hun stem kunnen uitbrengen voor de Europese verkiezingen. De beslissingen die op dit niveau genomen worden, hebben vaak te maken met onderwerpen die jongeren bezighouden en die een grote impact hebben op hun toekomst, zoals klimaat en mobiliteit. Daarom kiest de regering ervoor ook jongeren de kans te geven hun stem te laten horen. 

Opgelet! Je bent nog niet automatisch opgenomen op de kiezerslijst en je moet je vooraf inschrijven.

Voorwaarden voor inschrijving

 • de Belgische nationaliteit hebben
 • ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente
 • minstens 14 jaar zijn op het moment van de aanvraag tot inschrijving
 • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht


Inschrijvingsprocedure

Je kan op drie manieren vragen om je in te schrijven:

 • online via inschrijving.verkiezingen.fgov.be
  aanmelden kan via eID of Itsme
 • door langs te gaan in het gemeentehuis en een formulier in te vullen (maak vooraf een afspraak) 
  Het lokaal bestuur zal vervolgens beslissen over je aanvraag tot inschrijving en je op de hoogte stellen van het resultaat.
 • Je kan het formulier downloaden via verkiezingen.fgov.be en opsturen per post met een kopie van je identiteitskaart

Eenmaal ingeschreven op de kiezerslijst en minstens 16 jaar op de dag van de verkiezing, zal je een oproepingsbrief ontvangen voor verkiezingsdag en ben je verplicht om die dag te gaan stemmen.

Laatst aangepast op: 08-05-2023 om 10:18