Strooiplan

Tijdens de wintermaanden doet de technische dienst van het lokaal bestuur zijn uiterste best om de wegen dag en nacht goed berijdbaar te houden. We volgen daarbij ons winterdienstreglement. Drie strooiploegen zijn elk verantwoordelijk voor een bepaalde zone van de gemeente (zone Galmaarden, Tollembeek en Vollezele). 

Elke zone heeft een lusvormig hoofdtraject dat prioritair wordt behandeld. Dit traject proberen we in alle omstandigheden sneeuw- en ijzelvrij te houden. Het gaat hoofdzakelijk om de hoofdwegen, de verbindingswegen, de wijken, de wegen naar de stations en openbare gebouwen en de wegen die worden bereden door het openbaar vervoer (De Lijn). Op deze manier ontstaat voor het volledig grondgebied een netwerk van wegen waarlangs de burger zich veilig kan verplaatsen.

De 3 hoofdtrajecten werden zo bepaald dat vanuit een willekeurige plaats op een openbare weg van de gemeente de afstand tot aan het hoofdtraject beperkt blijft tot ongeveer 100 meter. We zorgen er ook voor dat we met één of twee zoutladingen dit traject binnen de kortst mogelijke tijd afleggen zodat het strooiwerk op belangrijke momenten (spits) afgehandeld is en zodat het gestrooide zout meteen efficiënt kan inwerken door het doorgaand verkeer. Zout werkt immers pas ten volle indien er voldoende overrijdend verkeer is.

Op elk hoofdtraject wordt uiteraard ook gekeken naar de hellingsgraad van de aansluitende wegen zodat het mogelijk is dat een deel van die zijwegen mee wordt bestrooid in het hoofdtraject.

Hieronder vind je de wegen die behoren tot genoemde hoofdtrajecten:

Zone Galmaarden

 • Statiestraat en parking station Tollembeek, Muylebeekstraat, Zwaanstraat, Rodestraat, De Roen, Werfstraat, Vianebaan, Stationsstraat tussen kruispunt Nieuwstraat/Stationsstraat en Bergstraat/Stationsstraat, Watermolenstraat + Molenwijk, Bergstraat, helling Bolwerkstraat, Marktplein parking aan kerk/parking monument/parking gemeentehuis, Kammeersweg, Hoogstraat, Dorekensstraat, Heirbaan, Bruinsbroekstraat (helling Veldstraat), Waterschaapstraat, Wilderstraat, Kapelledreef, Bolwerkstraat. 


Zone Tollembeek

 • Schoolstraat, Hernestraat tot grens Herne, met inbegrip van parking/oefenterrein voorpost brandweer, Groenstraat (deel), Processiestraat, Hollestraat, Brusselstraat, Hollebeekstraat, Cardoenlaan, Avondvrede, Tasseniersstraat, Nieuwstraat, Stationsstraat en parkings station Galmaarden, Winterkeer, Kramerijkstraat, Poefketse, Pausleenstraat, Groenstraat, Begijnhofstraat, parking Tollembeek. 


Zone Vollezele

 • Repingestraat tussen kruispunt Okkernoot en kruispunt Bakkerstraat, Bakkerstraat, Oudstrijdersplein, Molenstraat, helling Rensbergstraat, helling Heystraat, Steenstraat, J. Ballingwijk, Hulstraat, Beukenlaan, Steenstraat, Coppenslaan, Repingestraat (tussen kruispunt Bakkerstraat en grens Nieuwenhove), Congobergstraat, Oulstbergstraat, Huismanstraat, St-Leonardusstraat, Modrielaan, Zeuningenstraat, Flieterkouter.


Pas wanneer de hoofdtrajecten vlot berijdbaar zijn en de zoutvoorraden het toelaten, worden in geval van een matige tot zware wintertoestand, ook alle andere wegen stelselmatig behandeld. Men dient wel rekening te houden met het feit dat de werking van zout pas efficiënt is wanneer de wegen frequent worden bereden.


Voetpaden

Het college van burgemeester en schepenen besliste om bepaalde voetpaden door de gemeentediensten te laten vrijmaken en dit omwille van het algemeen maatschappelijk belang. Het gaat hier over:

Zone Galmaarden

 • schoolomgeving GBS Galmaarden: Hoogstraat ter hoogte van de pare nummers (2 tot en met 26);
 • schoolomgeving Sint-Catharinacollege: Bergstraat ter hoogte van de pare nummers (2 tot en met 40);
 • centrum: rondom Marktplein tot en met gemeentehuis;
 • station: Nieuwstraat (pare nummers) en Stationsstraat (pare nummers: 50 tot en met 86 en onpare nummers: 69 tot en met 127);
 • de verbinding tussen de Hoogstraat en het Marktplein (onpare nummers: 17 tot en met 47).


Zone Tollembeek

 • schoolomgeving GBS Tollembeek: Hernestraat ter hoogte van onpare nummers (1 tot en met 19);
 • schoolomgeving GBS Herhout: Winterkeer ter hoogte van pare nummers (40 tot en met 54);
 • centrum: rondom Plaats;
 • station: Statiestraat (ter hoogte van de pare nummers);
 • de verbinding tussen Plaats en Statiestraat: Plaatsstraat ter hoogte van pare nummers (2 tot en met 16).


Zone Vollezele

 • schoolomgeving GBS Vollezele: Ninoofsesteenweg ter hoogte van de pare nummers (64 tot en met 96);
 • centrum: rondom Oudstrijdersplein;
 • de verbinding tussen Oudstrijdersplein en GBS Vollezele: Ninoofsesteenweg ter hoogte van onpare nummers (75 tot en met 93) + verbindingsvoetweg Coppenslaan - Ninoofsesteenweg.


Hou jouw stoep sneeuwvrij!

We herinneren je er graag aan dat elke inwoner verplicht is om de stoep voor zijn woning ijs- en sneeuwvrij te houden zodat een vrije doorgang ontstaat voor de voetgangers. Het geruimde materiaal moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag niet op de rijbaan geveegd worden. 

Er zijn 2 oplossingen tegen ijzel en sneeuw: zout strooien (gebruik dit met mate) en wegvegen of opscheppen van de sneeuw.


Afvalophaling

ILvA baseert de beslissing om al dan niet uit te rijden om afval in te zamelen op de waarschuwingen van het KMI. Daarnaast kan de chauffeur steeds beslissen om bepaalde straten niet in te rijden wegens te risicovol.

Indien een ronde niet gereden wordt, wordt er gevraagd om het afval terug binnen te nemen en bij de volgende inzamelronde buiten te zetten. De stand van zaken zal steeds gecommuniceerd worden op de Facebookpagina en website van ILvA en Gemeente Galmaarden.

Laatst aangepast op: 09-01-2024 om 09:55