Subsidie groenbemesting

De subsidie voor groenbemesting bedraagt 13 euro per ha per jaar met een maximum van 15 ha per bedrijf.
 

Voorwaarden

 • voor landbouwers met bedrijfszetel te Galmaarden
 • op gronden gelegen op het grondgebied van de gemeente Galmaarden
 • onder groenbemester wordt o.a. verstaan:
  • graszaad
  • wikken
  • gele mosterd
  • snijrogge
  • bladrammenas
  • klaver
  • grassen onder dekvrucht of gezaaid in stapel
 • uitgesloten: rapen en braakgronden die gesubsidieerd worden
 • de aanvraag dien je in bij het lokaal bestuur (milieudienst), uiterlijk op 30 november van het dienstjaar, met als bijlage:
  • een inventaris van de percelen met hun respectievelijke oppervlakten waarvoor de premie voor groenbemesting aangevraagd wordt 
  • een geografische kaart op schaal 1/10.000 met duidelijke nummering en omlijning van de percelen
 • bij vaststelling van misbruiken wordt de betrokkene de tegemoetkoming voor een periode van minimum vijf jaar ontzegd
Laatst aangepast op: 30-12-2022 om 10:11