Subsidie voor ontharding en vergroening particuliere voortuinen en aanleg van kleine landschapselementen

Het lokaal bestuur Galmaarden wil in het kader van het klimaatactieplan 2030 vergroening stimuleren en ondersteunen door middel van subsidies.

Ontharden en vergroenen is voor vele zaken goed:

  • Een betere bodemkwaliteit: door ontharding wordt de bodemkwaliteit terug verbeterd en krijgt de bodem terug de kans om zijn functies te herstellen
  • Aangenamere leefomgeving: door te ontharden wordt er meer open, groene ruimte gecreëerd. De leefkwaliteit wordt hierdoor verhoogd.
  • Grotere biodiversiteit: de extra ruimte voor groen kan zorgen voor een grotere biodiversiteit. Daarnaast zorgt het kiezen voor streekeigen beplanting ook voor een grotere biodiversiteit.
  • Minder hittestress: verharding absorbeert warmte en straalt die terug uit, waardoor de temperatuur sterk verhoogt in verharde omgevingen. Ontharding en meer groen verminderen het hitte-eilandeffect.
  • Minder wateroverlast: ontharden zorgt voor meer infiltratiecapaciteit van regenwater en is dus een grotere bescherming tegen overstromingen en droogte. Het verhoogt de veerkracht van ons watersysteem.
  • Betere luchtkwaliteit: door te ontharden en de ruimte van groen te voorzien maken we onze lucht gezonder.
Laatst aangepast op: 13-03-2023 om 16:10