Subsidies jeugdverenigingen

Het gemeentebestuur wil de jeugdparticipatie in Galmaarden stimuleren, onder andere door het toekennen van subsidies.
Hieronder vind je een beknopt overzicht van de gehanteerde gemeentelijke subsidies voor jeugd.
  
 
Basis- en werkingssubsidie voor jeugdverenigingen
 
Wie kan er een beroep op doen?
Alle erkende jeugdverenigingen van Galmaarden.
 
Hoe vraag je ze aan?
De aanvragen moeten ingediend worden ten laatste op de laatste werkdag van september tijdens de openingsuren door middel van een werkingsverslag, dat betrekking heeft op het voorbije werkjaar (een werkjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus).

Wat houdt de subsidie in?
De subsidies worden verdeeld aan de hand van een puntensysteem, waarbij elke activiteit een aantal punten krijgt volgens haar aard. De waarde van een punt is gelijk aan het krediet ingeschreven in de begroting, gedeeld door de som van de behaalde punten van alle verenigingen, die een dossier voor werkingssubsidies hebben ingediend.
 
 
Projecten met betrekking tot jeugd

Wie kan er een beroep op doen?
  • een samenwerkingsverband tussen verenigingen, waarvan minstens één vereniging met hun werking in Galmaarden
  • een groep van minstens 3 jongeren, waarvan minstens één jongere gevestigd is in Galmaarden
  • een samenwerkingsverband tussen de jeugdraad van Galmaarden en minstens één vereniging met hun werking in Galmaarden
Hoe vraag je ze aan?
De aanvragen moeten ingediend worden ten laatste op 15 oktober voorafgaand aan het jaar waarin het project zal plaatsvinden.
 
Wat houdt de subsidie in?
Een projectsubsidie kan worden verleend aan een activiteit, georganiseerd door jeugdwerkinitiatieven of particuliere jongeren, die een kwalitatieve meerwaarde betekent voor de vereniging en/of de inwoners van Galmaarden. Het bedrag voor de projectsubsidie wordt per kalenderjaar over de goedgekeurde projecten verdeeld, met een maximum van 300 euro per goedgekeurd project.
 
 
 
Subsidie voor kadervorming

Wie kan er beroep op doen?
  • je bent minimum 16 jaar
  • je woont in Galmaarden of bent actief lid van een erkend Galmaards jeugdwerkinitiatief
  • de door jou gevolgde cursus wordt erkend door de afdeling jeugd van de Vlaamse overheid
Hoe vraag je ze aan?
Je brengt het originele attest van de door jou gevolgde cursus en een kopie van het betalingsbewijs naar de jeugddienst. De tussenkomst wordt vastgesteld op de kostprijs met een maximum van 125 euro per kalenderjaar.

Wat houdt de subsidie in?
Een subsidie voor kadervorming kan verleend worden aan jongeren die een cursus volgen in verband met het jeugdwerk en dat erkend is door de afdeling jeugd van de Vlaamse overheid. Het attest breng je binnen op de jeugddienst en per jaar kan je een toelage van maximum 125 euro verkrijgen. Je kan dus meerdere attesten per jaar binnenbrengen, tot wanneer de maximumtoelage bereikt is.
 
 
 
Subsidie voor startende verenigingen

De gemeente Galmaarden ondersteunt startende jeugdverenigingen met een éénmalige subsidie van 300 euro. Dit is een startsubsidie en kan ontvangen worden wanneer je de jeugdvereniging laat erkennen door de jeugdraad. De voorwaarden hiertoe kan je aanvragen bij de jeugddienst.
 
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]