Subsidies sportverenigingen


Het gemeentebestuur wil de sportparticipatie in Galmaarden stimuleren, onder andere door het geven van subsidies.
Hieronder vind je een beknopt overzicht van de gehanteerde gemeentelijke subsidies voor sportbeleid.

Subsidies aan sportverenigingen in het kader van beleidsprioriteit 1: het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid
 
Wie kan er een beroep op doen?
Alle erkende sportverenigingen van Galmaarden.
  
Hoe vraag je ze aan?
De aanvragen moeten ingediend worden ten laatste op de laatste werkdag van september tijdens de openingsuren door middel van een aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen, dat betrekking heeft op het voorbije werkingsjaar (een werkingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus).
 
Wat houdt de subsidie in?
De subsidies worden verdeeld aan de hand van een puntensysteem, waarbij elk criterium (kwaliteits- en kwantiteitscriterium) een aantal punten krijgt volgens zijn aard. De waarde van een punt is gelijk aan het krediet ingeschreven in de begroting, gedeeld door de som van de behaalde punten van alle verenigingen, die een dossier voor beleidssubsidies hebben ingediend.
 

Subsidies aan sportverenigingen in het kader van beleidsprioriteit 2: het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking

Wie kan er een beroep op doen?
Alle erkende sportverenigingen van Galmaarden die een jeugdwerking hebben.
 
Hoe vraag je ze aan?
De aanvragen moeten ingediend worden ten laatste op de laatste werkdag van september tijdens de openingsuren door middel van een aanvraagdossier voor impulssubsidies aan sportverenigingen, dat betrekking heeft op het voorbije werkingsjaar (een werkingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus).
 
Wat houdt de subsidie in?
De subsidies worden verdeeld aan de hand van een puntensysteem, waarbij elk kwaliteitscriterium een aantal punten krijgt volgens zijn aard. De waarde van een punt is gelijk aan het krediet ingeschreven in de begroting, gedeeld door de som van de behaalde punten van alle verenigingen, die een dossier voor impulssubsidies hebben ingediend.


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]